top of page
unorp-banappeal-org2_edited.png

Velkommen til søknadskjema for ban appeal

Vennligst fyll denne ut etter beste evne.
Har du blitt permanent bannet fra UNO Rollespill, og ønsker å søke om ban appeal?  Da kan det gjøres her. 
 
For å søke om ban appeal, må man ha vært bannet i 30 dager eller mer. Søknader som kommer inn før det har gått 30 dager vil bli automatisk avslått, og man vil heller ikke motta noe svar. 
 
Man vil få svar på søknaden innen 5 dager. Har man ikke fått dette kan man enten opprette en ticket eller sende en mail til admin@unorp.no for å etterspørre svar. Svaret på søknaden vil man få på vår discord via tickets eller via mail. Det er derfor viktig at du er i discorden vår etter du
har sendt inn søknaden.
 
Alle avgjørelser er endelige, og ikke opp til diskusjon. Får man en avslått søknad, vil man få mulighet til å søke om ny ban appeal etter 30 nye dager. 

bottom of page