top of page

SØK BEDRIFTSLEDELSE

Bli med i bedriftsmonopolet for å få full uttelling av ditt sjefsrollespill

Sterke bedrifter krever gode ledere. Og det er det vi søker.

Vi søker ledere som bryr seg om bedriftene sine og dens ansatte. En leder som tar et ansvar med å føre sin bedrift i riktig retning økonomisk og for bedriftens rykte.

Vi ved UNO RP har bestemt at det ikke vil bli satt "Eiere" av bedriftene, men stillinger som "Daglige Leder" og "Direktør". Daglig leder / direktør skal fortsatt drive denne som at man eier den.

 

Grunnlaget bak ingen "eiere" er enkelt forklart. På denne måten "eier" aldri noen en bedrift og kan bli byttet ut på dagen, om lederen ikke gjør det som er best for sin bedrift. Dette for å opprettholde tilbudet til andre spillere uten avbrytelse fra en dårlig ledelse. De fleste har opplevd frustrasjonen av en bedrift som ikke drives riktig.

I retningslinjene som kommer vil det bli lagt vekt på en egen seksjon om bedriftlederskap. Der vil det stå:

"Øverste leder ved en bedrift kan ikke være korrupt eller utføre kriminelle handlinger, med unntak av søknad om dette eller en avtale er godkjent av UNO Staff."

Dette er noe søker må ha i betraktning når man søker om Lederskap.

LITT OM DET Å DRIVE EN BEDRIFT PÅ UNO

HVA KAN JEG SØKE PÅ?

Når det gjelder hvilke bedrifter man kan søke på, så er dette noe som alltid er åpent, selv om vi har en sjef for bedriften allerede. Dette er på grunnlag at vi alltid kan evt ha noen i bakhånd om lederskap skulle bli byttet ut.

Og dette gjelder alle serverbestemte yrker som ligger ute i Whitelist listen, med unntak av de som er spillerskapt. I søknaden vil det være en dropdownliste over hva som er muilig å søke på.

SØKNADSSKJEMAET

HAR DU TIDLIGERE STYRT EN BEDRIFT I RP FØR?

For å fullføre søknaden krever vi en søknad skrevet i Google Docs.

Denne søknaden skal inneholde en forklaring på hvorfor du vil ta over denne bedriften, hvorfor vi skal la deg ta over denne bedriften og hva du kan gjøre for denne bedriften.

Denne søknaden må du gjøre lesbar for de som skal motta denne og sende linken i ruten under her:

TAKK FOR DIN SØKNAD!

Du vil bli kontaktet av vårt staffteam via mail når din søknad har blitt behandlet.

Forventet behandlingstid er 14 dager.

bottom of page