top of page

RETNINGSLINJER

Ved å spille på vår server, forplikter du deg til å sette deg inn i, forstå og gjennomføre spillet i henhold til retningslinjene. Brudd på retningslinjene kan føre til utestengelse fra vår plattform. Er du vitne til, eller får vite om noe som bryter med våre retningslinjer er du pliktig i å rapportere dette. Blir ikke dette gjort, kan du få likegyldig straff. Staff forbeholder seg retten til å utestenge spillere fra våre plattformer uten forvarsel, dersom vi ser behovet for det. 

 

Om det er noe i retningslinjene du er usikker på, så kan du ta kontakt med staff for veiledning. Vi har forståelse for at det eksisterer gråsoner, og staff kan ved enkelte tilfeller gi unntak for disse på bakgrunn av en god begrunnelse.

 

Dersom du ønsker å utføre et rollespill som fører til brudd på retningslinjene, skal det alltid søkes om tillatelse. Dette gjøres ved å sende en søknad til staff. En slik søknad tar ofte lengre tid å vurdere.

 

Som spiller på vår server er det ditt ansvar å holde deg oppdatert på endringer. Annonseringer angående endringer vil bli annonsert via vår discord.

 

UNO sitt mål er å skape noe unikt og som er for alle.

INNHOLDSFORTEGNELSE
 

For enklere navigering, trykk på kapitlene nedenfor. Dette vil ta deg direkte til kapitlets side

KLASSE INFORMASJON
 

Noter at dette er bare basegrunnlaget; enhver situasjon er forskjellig og vil bli håndtert til hendelsene presentert. Overtredelse av en totalsum på 75 / 100 poeng resulterer i en permanent utestengelse i henhold til sats [E] og [F]. Poeng som er 6 måneder gamle vil ikke lenger være gyldige. Det er kun mulighet for å søke om ban appeal ved en permanent utestengelse klasse [E]

[A] – Advarsel og 5 poeng
[B] – 24 til 48timer ban og 10 poeng
[C] – 3 til 7 dager ban og 15 poeng
[D] – 10 til 21 dager ban og 20/25 poeng avhengig av situasjon
[E] – Permanent utestengt og 75 poeng (Kan søke om banappeal etter 30 dager)
[F] – Permanent utestengt og 100 poeng (Ingen mulighet for banappeal)

§I - ADMINISTRATIVE REGLER
 

§ 1.1 Krav til søker [A, tap av whitelist]

For å kunne spille på UNORP må man være 18 år. Du bør ha en god mikrofon, slik at man kan høre deg godt og tydelig.

Alle spillere på UNO må følge Twitch.tv Terms of Services.

§ 1.2 Kontakte staff [A]

Å kontakte et staffmedlem via direkte melding angående serveren, er forbudt. Unntak gjøres av det enkelte staffmedlemmet selv. Er saken av en relativ alvorlighetsgrad som krever at informasjonen kommer frem i begrenset tilgang, sendes det på mail.

Ønsker du kontakt med staff, har du disse alternativene;

 • Ticketsystemet – Dette finner du i vår discord.

 • Venterom support – Dette finner du i vår discord.

 • Epost – admin@unorp.no.

§ 1.3 Oppførsel [A - B - C - D - E - F, basert på omfanget av bruddet]

Det kreves normal folkeskikk. Vi skal ha respekt for hverandre, uansett bakgrunn og etnisitet. Det er ikke tillatt med trakassering, mobbing og/eller andre hatefulle ytringer. Dersom vi oppdager dårlig oppførsel på plattformer som Twitch, Discord, Tiktok, etc. kan du bli utestengt fra våre plattformer.

Alle spillere på UNO må følge Twitch.tv Terms of Services hele tiden.

§II - Grunnleggende Regler
 

§ 2.1 Ingen intensjoner til RP eller bryter rollespillet [B]

Du skal til enhver tid holde deg i karakter. Dersom motspiller bryter rollespillet skal du fortsette scenarioet, å rapportere det inn til staff når scenarioet er over. Om nødvendig ta kontakt med staff før scenarioet er over.

§ 2.2 Rollespill som omhandler destruktivt adferd og oppførsel [D - E - F]

Rollespill som omhandler destruktiv atferd som selvmord, selvskading og uønsket seksuell omgang er forbudt. Herunder skal ikke dette tulles med. Se § 1.3 Oppførsel for mer info.

§ 2.3 Glitches og bugs [D]

Det er ikke tillatt å utnytte glitches eller bugs. Opplever du glitches eller bugs skal dette rapporteres inn

§ 2.4 Bruk av modifikasjoner, programvarer- og/eller cheats [F]

Du har ikke lov til å ha/bruke modifikasjoner eller noe form for programvare som gir deg eller andre fordeler i rollespillet.

§ 2.5 Metagaming [E]

Det er ikke tillatt å bruke UAK informasjon i rollespillet. Dette er f.eks. informasjon fra Discord eller Twitch. 

Eksempel på ting som anses som metagaming: 

 • Dele informasjon om krim eller etterforsking til andre over discord

 • Sitte å se på twitch der du rollespiller med motparten

 

Vi i staff forbeholder oss retten til å reagere/aksjonere på mistanke om metagaming om mistanken er god nok til å begrunnes.

§ 2.6 Powergaming [A - B C, avhengig av situasjonen]

Man skal alltid passe på at motparten har mulighet til å spille tilbake på rollespillet man gir.

Eksempel på ting som anses som powergaming:

 • Selge narkotika og/eller andre items via motoriserte kjøretøy.

 • Kjøre små kjøretøy / motorsykkel i smug hvor politiet ikke kan følge etter.

 • Logge av midt i et scenario (combatlogging).

§ 2.7 FailRP [A - B, avhengig av situasjonen]

Du skal ikke utføre urealistiske handlinger i forhold til den virkelige verden eller utnytte spillmekanikker.

Eksempel på ting som anses som FailRP:

 • Bruk av telefon/radio når rollespillet tilsier at dette ikke skal kunne gjøres.

 • Frakte folk til sykehuset uten riktig kompetanse eller utstyr

 • Copbaiting

 • Fly helikopter, fly eller annet luftfartøy uten riktig opplæring av profesjonelle

§ 2.8 Random deathmatch (RDM) [A - B, avhengig av situasjonen]

Du skal ikke gjøre skade på andre uten å ha vært i kontakt med vedkommende først. Dette er for at motparten skal ha en mulighet til å spille tilbake på rollespillet. Du skal heller ikke utøve vold uten at det foreligger et godt grunnlag.

§ 2.9 Vehicle deathmatch (VDM) [A - B, avhengig av situasjonen]

Du skal ikke kjøre ned noen, eller bruke et kjøretøy som et “våpen”. Et eksempel på dette er hvis du kjører ned noen helt uten rollespill på en offentlig plass.

§ 2.10 Greenzone [C]

Greenzone er områder hvor du ikke skal slå, skyte eller utføre en annen form for kriminell handling. Om et rollespill scenario har begynt et annet sted, kan scenarioet fullføres i et greenzone område dersom det er forsvarlig og tiltenkt godt rollespill. Spillere som befinner seg i en minigame/animert aktivitet, skal IKKE angripes da dette kan utløse uønskede bugs m.m. Her er det ingen unntak.

 

Greenzone områder:

 • Sykehus (Innenfor dører og porter)

 • Minigames/animert aktivitet (Golf, tennis, biljard m.m)

 • Casino (Innenfor dører og porter)

§ 2.11 Livsverdi [B - C - D, tap av karakter]

Du skal verdsette livet til din og andres karakter. Forsøk ikke å ta opp et våpen mens du blir holdt ved våpen, eller skade NPC med intensjon. Du skal reagere realistisk. Du kan forsvare deg selv på realistisk avstand.
Staff forbeholder retten til å avgjøre fremtiden for din karakter dersom du utgjør urealistiske handlinger basert på livsverdi. Det betyr i praksis at din karakter kan bli permanent drept.

§ 2.12 New life rule (NLR) [B]

Dersom karakteren din blir downet som følge av en voldshendelse (spiller mot spiller) og mottar medisinsk assistanse fra helsepersonell, 
vil karakteren beholde minnene om hele hendelsesforløpet frem til du ble downet.
Dette gjelder også dersom karakteren transporteres av nødetater og bringes til lokal legen på sykehuset. 
Dersom man velger å spawne på sykehuset og ikke har hatt kontakt med helsepersonell, vil hendelsesforløpet bli glemt i sin helhet.

Etter at karakteren har kommet seg tilbake på bena, er det ikke tillatt å fortsette i samme hendelsesforløp som resulterte i at du ble downet. Dette gjelder med mindre andre involverte personer oppsøker karakteren på nytt. Det er ikke tillatt å selv oppsøke situasjonen eller de involverte personene.

§ 2.13 Reiser til Hawaii [A]

Alle reiser til Hawaii skal kun gjennomføres via fly, yacht, seilbåt, kommersielt fly og Flaks. 

§ 2.14 Varetekt og kidnapping [A]

Under varetekt og kidnapping har man kun lov til å holde en spiller i 4 timer før du må søke om tillatelse til forlengelse. Dette gjelder om en person blir etterlatt uten noe form for RP i lengre perioder. Ønsker man å forlenge en kidnapping søkes dette om til staff. Politiet har egne mer spesifiserte retningslinjer på dette internt som skal følges.

Powergaming

§III - Kriminelle regler
 

§ 3.1 Antall deltakere i kriminelle handlinger [A - B, avhengig av situasjonen]

Deltakerantallet ligger på 10 spillere pr. kriminelle handling. Dette gjelder også kriminelle handlinger som ikke involverer politi. Som f.eks. kidnapping av andre. § 3.7.1 Antall personer i en gjengkrig går utenom denne paragrafen.

 

§ 3.2 Ran av andre spillere [B - C]

Det er ikke lov å rane / svindle andre spillere uten at det ligger godt rollespill bak det. For svindel er det en maksgrense på 75.000kr. Når det kommer til ran er det ikke lov å be en annen spiller ta ut penger eller eiendeler for å rane dette eller rane bedrifter.

 

Det er ikke tillatt å stjele tjenesteutstyr eller utrykningskjøretøy. Det gjøres unntak med utrykningskjøretøy dersom det ligger til grunn for godt rollespill.

 

§ 3.3 Heat regel [B]

Har karakteren din en heat på seg, kan man ikke utføre et nytt ran, uansett hvilket ran det gjelder. Man må derfor vente til denne heaten er gått over. Serverens heatregel er som følgende:

 • Butikkran - 1 time

 • Juvelran - 18 timer

 • Ammunitionran - 18 timer

 • Kunstgalleri - 18 timer

 • Bobcat - 18 timer

 • Bankran Fleeca - 18 timer

 • Bankran Eidsvoll - 18 timer

 • Storbankran - 48 timer (2 dager)

§ 3.3.1 Tidsbestemmelse rundt ran før og etter restart [A - B, avhengig av situasjonen]

Det er ikke lov til å utføre ran eller salg av narkotika 30 minutter før en restart, og 10 minutter etter.  Når det kommer til boosting, skal bilen være ferdig dirket 30 minutter før en restart.

 

§ 3.4 Drap av andre [C]

Forceperming er ikke tillatt under noen omstendigheter. Ønsker du å skade noen, kan man ikke rollespille på å kutte av hodet, men heller skade dem med å kutte en finger.

 

Ønsker man å permanent drepe en annen karakter må man søke om fellingstillatelse. Om søknaden blir innvilget, er den gyldig i 1 uke fra den blir godkjent. Fellingen går begge veier, som vil si at den man har søkt felling på, også har mulighet til å permanent drepe din karakter. Fellingen må derfor utføres av personen som fikk søknaden godkjent.

 

§ 3.5 Jaktrifle [A]

Det er ikke tillatt å bruke jaktrifle i kriminelle aktiviteter/handlinger, da dette er rett og slett en skarpskytter rifle med dens funksjoner.

 

§ 3.6 Gjengkrig [A]

Ved å starte en gjengkrig må alle parter være informert om krigen og enige i grunnlaget for krigen. Kjennetegn for hver gjeng er påbudt som f.eks. farge på biler, klær eller område.

§ 3.6.1 Antall personer i en gjengkrig [A - B, avhengig av situasjonen]

I en gjengkrig kan man være opptil 8 personer fra hver side. Det er greit med allianser med en etablert gjeng om man har tett samarbeid med disse og rollespillet ligger naturlig for ønsket scenario.

 

Unntak gjelder dersom en rivaliserende gjeng går til angrep på område til en gjeng. Da kan alle medlemmene på området beskytte seg selv. 

§ 3.6.2 Lengde på krig [B]

 • Førstemann til ⅗ vinner.

 • Cooldown på 24 timer mellom krigsslag.

 • Cooldown på 2 uker for ny krig.

 • Gjengen som erklærer krig starter første slag, deretter gjelder annenhver prinsippet.

§ 3.6.3 Honor among thieves [B]

Det er dyrt med krig, mister du alt av våpen og ikke har mulighet til å fortsette er krigen tapt. Man skal kun ta det som er relevant til krigen som våpen, ammunisjon, bandasjer og vester.

 

§ 3.6.4 Spille på skader [B]

I en gjengkrig kan du fighte til du er downet, etterpå må du søke hjelp med realistiske skader. Utenom det gjelder vanlige helseregler. Trekker du deg langt ut av scenarioet for å heale, bytte vest o.l. er du ute av scenarioet og kan ikke komme tilbake.

§IV - Regler som omhandler jobb
 

§ 4.1 Tjenestevåpen og utstyr [B]

Man skal ikke gi bort/selge utstyr og/eller våpen en tilegner seg gjennom en jobb. Alt som er klassifisert som tjenesteutstyr og våpen står i beskrivelsen av den gjenstanden det gjelder.

 

§ 4.2 Kriminelle handlinger som helse, brann og politi [C]

Jobber du i politiet, er det ikke lov å drive med kriminelle handlinger verken på eller av vakt. Som brann og helse er det kun lov å drive med kriminelle handlinger av vakt, og ikke på vakt. Man kan ikke benytte seg av informasjon eller utstyr fra jobben til noe privat om man velger å være kriminell på fritiden.

 

Unntak kan søkes om til staff dersom man ønsker å spille korrupt eller misbruke sin stilling.

 

Er karakteren din ansatt høyt oppe i ledelsen, får du under ingen omstendigheter drive med kriminalitet hverken på eller av vakt, og kan heller ikke søke om dette.

 

§ 4.3 Bedriftsøkonomi [B]

Det finnes egne retningslinjer for bedriftsøkonomi. Bedriftseier / daglig leder vil få tilsendt disse retningslinjene for sin bedrift.

§ 4.4 Retningslinjer for vekter og politiet [A - D, avhengig av situasjonen]

Det finnes egne retningslinjer for politi og vektere som du skal følge til en vær tid. Disse finner du HER

§V - Karakter regler
 

§ 5.1 Karakter, særtrekk m.m [A]

Når du oppretter en karakter, ønsker vi gjerne at man skaper noe unikt og gir karakteren forskjellige særtrekk. Både gode og svake sider. En karakter kan ikke delta i alt serveren har å tilby. Alle karakterer skal være over 18 år.

 

Man kan ikke kalle karakterer opp etter noen som har et kjent navn for allmenheten, navn som ikke er et navn, karakterer fra film/serie o.l.

 

§ 5.2 Utnytting av multikaraktersystemet [D]

Man skal ikke misbruke karaktersystemet. Du skal ikke forsøke eller gjøre overføringer av verdier og gjenstander mellom flere av dine egne karakterer.

 

§ 5.3 Dødsfall [B]

Du kan selv bestemme når karakteren din skal dø, med unntak om en fellingstillatelse er gitt. Om du planlegger at karakteren din skal dø, eller at den dør uforventet, har du ikke lov til å overføre eller gi fra deg noen av eiendelene dine.

 

Du skal ikke oppsøke noen som har drept din tidligere karakter eller fortsette dette rollespillet på en annen karakter.

 

§ 5.4 Krim, advokat og stilling i politiet

Dersom man spiller en krim eller advokat karakter, vil man ha begrensede muligheter på stillinger hos politiet på andre karakterer. Du vil ikke ha mulighet til å sitte innenfor ledelsen, påtale, etterforsking, kriminalvakten eller PST.

Det er lov til å søke om unntak.

Krim og politiet

ENDRINGSLOGG
 

18.03.2024

Endret formulering i §5.4 og lagt til krimvakta.

§2.11 Livsverdi omhandler også andre.

 

08.02.2024

§2.5 Metagaming har fått eksempler

§2.11 Livsverdi har fått ny klasse og reaksjon

Vektere er lagt til under §4.4 Retningslinjer for politiet

Advokater er lagt til i §5.4 krim og stilling i politiet

09.01.2024

Endret på § 2.12 New life rule (NLR).

 

07.01.2024

§ 2.10 Greenzone er endret på.
Fjernet at våpen er forbudt i en greenzone, dette gjelder også selv om scenarioet startet utenfor. Samme regel gjelder for politiet.

Lagt inn §4.4 Retningslinjer for politiet.

09.12.2023

§5.4 Gjengmedlem og stilling i nødetatene byttet til Krim og stilling i Politiet.

30.09.2023

§3.3 Heat regel, bobcat ran lagt til.

§3.3.1 Tidsbestemmelse rundt ran før og etter restart, definert boosting .

04.09.2023

§2.1 Reiser til Hawaii endring i krav på egen eid framkomstmiddel fjernet. 

02.04.2023

Større overhaling av retningslinjene. Gått over alle retningslinjer og skrevet om og simplifisert.

 

15.03.2023 

§ 4.4 Heat regel butikkran lagt til i heatregel.

 

13.03.2023

§ 4.4.1 Tidsbestemmelse rundt ran før og etter restart boosting er lagt til under denne.

§ 3.4 Random deathmatch (RDM) omformulert slik at den er mere forståelig.

§ 3.15 Varetekt og kidnapping er lagt til, derav er tidligere § 3.15 blitt § 3.16.

 

14.02.2023

§ 3.6 Greenzone lagt til Casino som et greenzone område.

 

29.01.2023

§ 4.1 Antall deltakere i kriminelle handlinger åpnet opp for muligheten å svindle en annen spiller.

§ 4.4 Heat regel små justeringer og spesifiseringer rundt heat regelen.

 

16.01.2023

Implementering av klassesystem for brudd på retningslinjer. Les mere her: Klasseinformasjon

§ 1.3 Support, § 1.4 Søke om å bli staff medlem, § 1.5 Klage på staff og generelle klager er fjernet for videre implementering i nettside og for å få ryddigere retningslinjer.

§ 4.3.1 Selge narkotika med bil, motorsykkel og firhjuling fjernet som egen regel og lagt under § 3.2 Powergaming/FailRP.

§ 4.4 Heat regel har fått en liten endring i tidene + de nye ranene er lagt til.

§ 4.6 Våpenbruk / ran av våpen er fjernet da dette går under § 5.1 Tjenestevåpen og utstyr.

§ 5.5 Bedriftsøkonomi er skrevet om og det har kommet egne retningslinjer for dette.

§ 5.6 Salg av bedrifter er fjernet.

§ 5.7 Bruk av faktura er fjernet som egen regel og lagt under § 3.2 Powergaming/FailRP.

§ 6.5 Gjengmedlem og stilling i nødetatene - er lagt til.

§ 2.9 Drap avslutter rollespill er flyttet og ligger nå under Powergaming.

§ 4.5.1 Drap avslutter rollespill.

§ 3.6 Greenzone er blitt skrevet om. Tingretten, Politistasjonen, Kjeller militærleir og jaktområdet er fjernet som greenzone.

Trykk her for å gå tilbake til toppen

bottom of page