top of page

INNHOLDSFORTEGNELSE
 

For enklere navigering, trykk på kapitlene nedenfor. Dette vil ta deg direkte til kapitlets side

RETNINGSLINJER FOR VEKTER OG POLITIET

Nå er det blitt opprettet retningslinjer for dere i politiet. Enkeltpersoner har eget ansvar i å følge disse, men ser man at flere enheter blander seg der de ikke skal, må ledende enheter dimittere disse. Om dere ser brudd på disse, skal dette rapporteres til oss i UNO staff.

FAIRPLAY
 

Politiet skal selvfølgelig utføre sin jobb på en god måte, men i rimelighetens grenser. Pass på at man ikke overkjører de kriminelle og at motspiller har mulighet til å spille tilbake på det rollespillet du utfører. Det skal ikke være slik at politiet ransaker kriminelle for millioner av verdier fordi en våpenlisens til en jaktrifle har utløpt.

 

Her er eksempler på fairplay fra politiet:
 

 • Gi motparten mulighet, begge parter er her for rp

 • Forhandlingskrav går videre til AL på stedet. 

 • I “generelle biljakter” Max 3 enheter i biljakt (Feks: Etter dopsalg/mistenksom adferd, unndragelse fra politiet) Om krim innblander flere tredjeparter kan man legge til 1-2 ekstra enheter for å de-eskalere situasjonen.

 • Mistenkelig adferd kan være alt mulig, ikke bare dop (RP)

 • Belønnende god rp (Gi tilbake god rp, og hjelp til å skape god rp)

 • Husran, mistenkelig adferd osv (dere vet ikke at det er dop, om huset blir ranet eller om alarm er blitt slått ut med et uhell)

 • Ikke misbruk sporing på cadden / blipp (kidnapping hendelser).

 • Om politibilen din ikke kan være i jakta grunnet skader, kan man ikke bytte bil på stasjonen, da må man reparere bilen.

 • Er man ute av biljakten så er man ute. Man skal ikke kontakte mange i styrken for å ta over.

POWERGAMING
 

§2.6 Powergaming [A - C, avhengig av situasjonen]

Man skal alltid passe på at motparten har mulighet til å spille tilbake på rollespillet man gir. 

Eksempel på handlinger som anses som powergaming for politiet:

 • Misbruk av spillmekanikker: Taze krim som sitter i bilen for at du bevisst skal få personen til å falle ut. Ikke misbruk /escort for å få tak i folk som løper fra deg. “Lasso-jern”: Ikke spam trykke jern når krim løper rundt.

 • Man skal si ifra før man går for jern (Dette gir motparten mulighet til å spille tilbake.)

 • Man skal legge spikermatter synlige for motparten. Man skal ikke forlate spikermatter rundt omkring, man skal plukke opp spikermatten rett etter bruk. Ikke still deg midt i veien for å kaste spikermatte rett foran en bil i høy hastighet NVL.

FAIL RP
 

§ 2.7 FailRP [A - Bavhengig av situasjonen]

Du skal ikke utføre urealistiske handlinger i forhold til den virkelige verden eller utnytte spillmekanikker.

Eksempel:

 • Bruk av telefon/radio når rollespillet tilsier at dette ikke skal kunne gjøres.

 • Frakte folk til sykehuset uten riktig kompetanse eller utstyr

 • Fly helikopter, fly eller annet luftfartøy uten riktig opplæring av profesjonelle

 • Bruke info du vet fra script (Mistenkelige meldinger er ikke bare dop, husan/innbrudd trenger ikke alltid være husran/innbrudd. Tenk RP)

 • Bruke tazer til å punktere dekk.

boosting
 

Om krim innblander flere tredjeparter kan man legge til 1-2 ekstra enheter for å de-eskalere situasjonen

 • S - X klasser - Max 5 i biljakt + eventuelt heli

 • A klasser - Max 3 i biljakt + 1 avskjærende

 • D - B klasser - Max 2 i biljakt

RAN
 

Om krim innblander flere tredjeparter kan man legge til 1-2 ekstra enheter for å de-eskalere situasjonen. 
Trenger politiet ekstra enheter på stedet som f-eks: Etterforskning på stedet. Kan de enhetene holde seg i nærheten til ranet er over før de kjører inn.

Dette er bestemte tall på antall enheter for å ha muligheten til å sette en begrensning. Dette er for at dere i politiet skal ha mulighet til å ha mindre enheter på ran for å ha resten av enhetene ledige til andre situasjoner eller fortsette arbeidet de allerede driver med. 

 • Butikkran - Enheter på sted: 3 Max | Enheter i biljakt: Max 2 (+ 1 heli)

 • Juvelran - Enheter på sted: 8 Max | Enheter i biljakt: Max 3 (+ 1 Heli)

 • Ammunitionran - Enheter på sted: 8 Max | Enheter i biljakt: Max 3 (+ 1 Heli)

 • Kunstgalleri - Enheter på sted: 8 Max | Enheter i biljakt: Max 3 + avskjærende (Eventuelt heli)  

 • Bobcat - Enheter på sted: 10 Max | Enheter i biljakt: Max 3 + avskjærende (Eventuelt  heli) 

 • Bankran fleeca - Enheter på sted: 8 Max | Enheter i biljakt: Max 4 (+ 1 heli) 

 • Bankran eidsvoll - Enheter på sted: 10 Max | Enheter i biljakt: Max 4 (+ 1 heli) 

 • Storbankran - Enheter på sted: Ubegrensa | Enheter i biljakt: Max 5 (+ 1 heli)

 

Enheter = antall kjøretøy

PITTING / TORPEDERING
 

 • Unødig pitting og torpedering skal ikke gjennomføres (Det skal alltid være en god grunn til å initiere pit-manøvre)

 • Hvordan skal pitting gjennomføres? (God nok avstand til bilen foran grunnet desync, og krim skal ha mulighet til å klare å kjøre uten å få småknuffing/pitting fra politiet hvert 5 sekund.) 

 • Små pitting gjort riktig er lov, men her sikter vi til torpedering i 200 km/t som sender krim flyvende inn i vegger og ut av vegene (De må ha mulighet til å klare å kjøre/komme seg vekk).

 • Man skal utføre en kontrollert pit som ikke setter deg selv eller motparten i stor fare (Ikke utføre pitting hensynsløst).

ENDRINGSLOGG
 

28.02.2024

Endringer i begrensninger for max antall enheter på stedet med storbankran

05.02.2024

Lagt til eksempel om tazing av dekk under FailRP

07.01.2024

Lagt inn §4.4 Retningslinjer for politiet.

Trykk her for å gå tilbake til toppen

bottom of page